Uw partner in verkoop en service van elektrische aandrijvingen

Schleich Dynamic Motor Analyser

Dynamische motoranalyseDynamische analyse

Op basis van de Schleich Dynamic Motoranalyzer kunnen wij een diagnose stellen van de ganse aandrijftrein in operatie.

Elektrische parameters worden gemeten en mechanische parameters berekend. Enkele zaken die we kunnen meten: Cos phi, Harmonischen, Snelheid, Efficientie, Energiekost, Power supply, Koppel, etc…

Zo kunnen we u een mooi beeld geven van de elektrische staat van dienst van uw drives, motoren (incl. rotorbarbreuk) onder belasting.

Idéaal voor troubleshooting, predictief onderhoud en energieaudits.

 Dynamic Motor Analyser Schleich

Left Menu Icon
Home